CÂY GIỐNG ĐƯỢC ƯU CHUỘNG NHẤT

Cây giống đào bích (L/h: 0965181620)
Cây Mai Đỏ (L/h: 0965181620)
Cây Sung Mỹ (L/h: 0965181620)
Cây Hồng Xiêm Xoài (L/h: 0965.181.620)
Cây Cherrry Brazil (L/h: 0965181620)
Cây Cherry Mỹ (L/h: 0965181620)
Cây Chanh Tứ Quý (L/h: 0965.181.620)
Cây Chanh Vàng EUREKA (L/h: 0965181620)
Cây Sa Kê (L/h: 0965181620)
Cây Sử Quân Tử (L/h: 0965.181.620)
Cây Chuối Tây Thái Lan (L/h: 0965.181.620)
Cây Thanh Long Vàng (L/h: 0965.181.620)
Cây Sa Chi (L/h: 0965181620)
Sắn Dây Cao Sản (L/h: 0965181620)
Hoa Mộc Lan (L/h: 0965181620)
Cây Chà Là (L/h: 0965181620)
Sâm Ngọc Linh (L/h: 0965181620)
Vú Sữa Hoàng Kim (L/h: 0965181620)
Gỗ Tếch (L/h: 0965181620)
Chanh Ngón Tay (L/h: 0965181620)
Ổi Ruột Đỏ Ruby (L/h: 0965181620)
Chanh Leo Colombia (L/h: 0965181620)
Cây Bưởi Đỏ Luận Văn (L/h: 0965.181.620)
Cây Táo H12 Giống (L/h: 0965.181.620)
Cây Hoa Hòe Ghép (L/h: 0965.181.620)
Cây Đinh Lăng (L/h: 0965.181.620)
Cây Chè Xanh Giống (L/h: 0965.181.620)
Cây Vối Nếp (L/h: 0965.181.620)
Cây Bưởi Phúc Kiến (L/h: 0965.181.620)
Cây Cóc Thái (L/h: 0965.181.620)
Cây Sấu Ghép (L/h: 0965.181.620)
Cây Táo D28 Giống (L/h: 0965.181.620)
Cây Nhãn Muộn (L/h: 0965.181.620)
Cây Xoài Đài Loan (L/h: 0965.181.620)
Cây Nhãn Lồng Hưng Yên (L/h: 0965.181.620)
Cây Xoài Úc (L/h: 0965.181.620)
Cây Táo Đỏ (L/h: 0965.181.620)
Cây Ổi Tím (L/h: 0965.181.620)

Cây Sung Mỹ (L/h: 0965181620)
Sắn Dây Cao Sản (L/h: 0965181620)
Hoa Mộc Lan (L/h: 0965181620)
Cây Chà Là (L/h: 0965181620)
Sâm Ngọc Linh (L/h: 0965181620)
Gỗ Tếch (L/h: 0965181620)
Cây Bằng Lăng Tím (L/h: 0965.181.620)
Cây Hoa Hòe Ghép (L/h: 0965.181.620)
Cây Đinh Lăng (L/h: 0965.181.620)
Cây Chè Xanh Giống (L/h: 0965.181.620)
Cây Vối Nếp (L/h: 0965.181.620)
Cây Sấu Ghép (L/h: 0965.181.620)
Cây Mai Đỏ (L/h: 0965181620)
Cây Hồng Xiêm Xoài (L/h: 0965.181.620)
Cây Cherrry Brazil (L/h: 0965181620)
Cây Cherry Mỹ (L/h: 0965181620)
Cây Chanh Tứ Quý (L/h: 0965.181.620)
Cây Chanh Vàng EUREKA (L/h: 0965181620)
Cây Sa Kê (L/h: 0965181620)
Cây Chuối Tây Thái Lan (L/h: 0965.181.620)
Cây Thanh Long Vàng (L/h: 0965.181.620)
Cây Sa Chi (L/h: 0965181620)
Vú Sữa Hoàng Kim (L/h: 0965181620)
Chanh Ngón Tay (L/h: 0965181620)
Ổi Ruột Đỏ Ruby (L/h: 0965181620)
Chanh Leo Colombia (L/h: 0965181620)
Cây Bưởi Đỏ Luận Văn (L/h: 0965.181.620)
Cây Táo H12 Giống (L/h: 0965.181.620)
Cây Dâu Tây (L/h: 0965.181.620)
Cây Bưởi Phúc Kiến (L/h: 0965.181.620)
Cây Cóc Thái (L/h: 0965.181.620)
Cây Nho Leo Pháp (L/h: 0965.181.620)
Cây Nho Pháp Giống (L/h: 0965.181.620)
Cây Táo D28 Giống (L/h: 0965.181.620)
Cây Nhãn Muộn (L/h: 0965.181.620)
Cây Xoài Đài Loan (L/h: 0965.181.620)
Cây Nhãn Lồng Hưng Yên (L/h: 0965.181.620)
Cây Xoài Úc (L/h: 0965.181.620)
Cây Táo Đỏ (L/h: 0965.181.620)
Cây Ổi Tím (L/h: 0965.181.620)
Cây Chanh Leo (L/h: 0965.181.620)
Cây Mít Trái Dài Malaysia (L/h: 0965.181.620)
Cây Mít Malaysia (L/h: 0965.181.620)
Cây Dừa Xiêm Lùn (L/h: 0965.181.620)
Cây Mận (L/h: 0965.181.620)
Cây Xoài Tím (L/h: 0965.181.620)
Cây Lựu Lùn Đỏ (L/h: 0965.181.620)
Cây Quýt Thái (L/h: 0965.181.620)
Cây Quýt Đường (L/h: 0965.181.620)
Cây Vải Thiều (L/h: 0965.181.620)
Cây Hồng Giòn (L/h: 0965.181.620)
Cây Na Dai (L/h: 0965.181.620)
Cây Cam Xoàn (L/h: 0965.181.620)
Cây Cam Vinh (L/h: 0965.181.620)
Cây Bưởi Hoàng (L/h: 0965.181.620)
Cây Bưởi Da Xanh (L/h: 0965.181.620)
Cây Na Thái (L/h: 0965.181.620)
Cây Bơ Sáp (L/h: 0965.181.620)
Cây Sầu Riêng (L/h: 0965.181.620)
Cây Trám Thường (L/h: 0965.181.620)
Cây Xoài Thái (L/h: 0965.181.620)
Cây Trám Đen (L/h: 0965.181.620)
Cây Táo Đào Vàng (L/h: 0965.181.620)
Cây Ổi Lê Đài Loan (L/h: 0965.181.620)
Cây Nho Ninh Thuận (L/h: 0965.181.620)
Cây Mít Thái (L/h: 0965.181.620)
Cây Mắc Cá (L/h: 0965.181.620)
Cây Đu Đủ Đài Loan (L/h: 0965.181.620)
Cây Chuối Tiêu Hồng (L/h: 0965.181.620)
Cây Chanh Ta (L/h: 0965.181.620)
Cây Chanh Đào (L/h: 0965.181.620)
Cây Chanh Dây (L/h: 0965.181.620)
Cây Cam Cara Ruột Đỏ (L/h: 0965.181.620)
Cây Cam Đường Canh (L/h: 0965.181.620)
Cây Cam Sành (L/h: 0965.181.620)
Cây Bưởi Diễn (L/h: 0965.181.620)
Cây giống đào bích (L/h: 0965181620)
Cây Hoa Thu Hải Đường (L/h: 0965.181.620)
Cây Hoa Ngũ Sắc (L/h: 0965.181.620)
Cây Hoa Ly (L/h: 0965.181.620)
Cây Hoa Lan Hải Yến (L/h: 0965.181.620)
Cây Hoa Hồng Leo Pháp (L/h: 0965.181.620)
Cây Hoa Đồng Tiền (L/h: 0965.181.620)
Cây Hoa Dạ Yến Thảo (L/h: 0965.181.620)
Cây Hoa Cúc Susi (L/h: 0965.181.620)
Cây Hoa Cúc Huân Chương (L/h: 0965.181.620)
Cây Hoa Cúc Sao Băng (L/h: 0965.181.620)
Cây Sử Quân Tử (L/h: 0965.181.620)
Cây Hoa Cát Tường (L/h: 0965.181.620)
Cây Hoa Lay Ơn (L/h: 0965.181.620)

Chúng Tôi Cam Kết Chỉ Bán Giống Cây Tốt!

VIỆN NGHIÊN CỨU NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

LỊCH LÀM VIỆC

Từ 8h - 20h30 (Từ T2 tới Cn)

Tag: